Bør nedleggelse av pelsnæringen vurderes på nytt?

Det var mange som jublet da stortinget i fjor sommer vedtok å avvikle pelsdyrnæringen innen februar 2025. Å avvikle pelsdyrnæringen vil bety en total nedleggelse av alle pelsfarmer i Norge og at det å ale opp dyr for pelsens skyld blir ulovlig. Dette var en stor seier for NOAH, dyrevernalliansen, alle som har skrevet under på underskriftskampanjer og alle som har gått i fakkeltog for å vise sin avsky for pelsdyrnæringen.

Gleden skulle imidlertid vise seg å bli kortvarig. Fremskrittspartiet og Senterpartiet var to av partiene som svært motvillig valgte å støtte vedtaket. Disse peker nå på kostnadene det vil medføre å gi kompensasjon til pelsdyrbøndene, og foreslår på bakgrunn av dette at vedtaket om nedleggelse endres. Med seg på laget har de fått Arbeiderpartiet, som opprinnelig kjempet for nedleggelsen av pelsfarmene.

Pelsdyrene går altså nok en gang en uviss fremtid i møte.

Bør nedleggelse av pelsdyrnæringen vurderes på nytt?
Dèt er altså det store spørsmålet. Jeg håper, og tror, alle mine lesere vet hvor jeg står i denne saken. Jeg skal likevel forsøke å forholde meg helt nøytral når jeg nå lister opp for – og imotargumenter.

Argumenter for å bevare pelsdyrnæringen:

01.♥ Den bidrar til å skape arbeidsplasser. Arbeidsplasser generelt er noe vi i Norge sliter mye med.

02.♥ Den er en inntektskilde. Norge tjener penger på å selge pels både til nordmenn og til utlandet.

Argumenter for å avvikle pelsdyrnæringen: 

01.♥  Ferske tall viser at det koster oss mer å ale opp mink og rev enn det vi får solgt den for. Vi taper altså penger på hver eneste mink og rev som ales opp, og businessen er dermed ikke lønnsom.

02.♥  Pelsdyrnæringen får omtrentlig tjuefire millioner kroner av det norske folks skattepenger i statsstøtte per år. Samtidig sitter folk på sykehus og dør, fordi Norge «ikke har råd» til å importere medisin eller utstyr som kreves for å gjøre dem friske. Å avvikle pelsdyrnæringen vil altså gi oss omtrentlig tjuefire millioner kroner til overs, som kan brukes til oppdatering av medisin(sk utstyr), gamlehjem etc.

03.♥  Vi mennesker har ikke lengre behov for gå med pels på kroppen.

04.♥  Dyr har også følelser. Dette er blitt bevist utallige ganger gjennom forskning. Å holde individer som er mentalt utviklet nok til å forstå hva som foregår, og som også er i stand til å kjenne den smerten man påfører dem, i bur, er ikke etisk riktig.

05.♥  Pelsdyrnæringen bryter med loven om dyrevelferd.

Paragraf 3: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Paragraf 5: «Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning».

Paragraf 14: » Det er forbudt å: a) utdøve vold mot dyr, b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand»


Bør pelsdyrbøndene få kompensasjon?
Det er i all hovedsak spørsmålet om kompensasjon, mer presist: hvor mye, som truer med å endre vedtaket. Her mener jeg det er viktig å huske på hva vedtaket faktisk sier. Det er ikke, og har heller aldri vært, snakk om å legge ned alle pelsfarmer i morgen. Vedtaket om nedleggelse av pelsfarmene trer først i kraft om fem år.

En kompensasjon skal fungere som en økonomisk sikkerhet for den som står uten inntektskilde som følge av manglende evne til å fortsette ved nåværende arbeidsplass. Faktum er at pelsdyrbøndene blir varslet om nedleggelsen i god nok tid til både å kunne selge unna sine nåværende varer, samt finne nye arbeidsplasser/inntektskilder, før vedtaket trer i kraft. Det er dermed ingen grunn til å gi dem kompensasjon. Som med alt annet, kan man aldri aldri garantere at noen vil få seg jobb. Det er derfor vi har NAV. Enhver person som ikke klarer, eller av ulike årsaker ikke er i stand til, å skaffe seg inntekt via jobb, har krav på økonomisk støtte fra NAV. Det er med andre ord ingen grunn til å gi pelsdyrbøndene kompensasjon. De vet hva som kommer, og de har fem år å forberede seg på.

Del gjerne deres meninger i kommentarfeltet.

//KILDER:
1, 2, 3, 4,5, 6, 7.

Del

2 Kommentarer

 1. Alex
  31. januar 2020 / 18:04

  Jeg skjønner ikke hvorfor du kaller denne kategorien «tabubelagt mening » 😂 Det er jo helt normale og sunne meninger som jeg tror og håper de fleste deler, ihvertfall fra det jeg kan huske av innlegg du har postet her 🙂

  • livingdoll
   Forfatter
   6. februar 2020 / 17:50

   Hoho, man kan ønske, Alex! Er grusomt mange som vil bevare pelsindustrien, dessverre :/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Close Me
Looking for Something?
Search:
Post Categories: