Barn og penger


Alt koster

Det koster penger å gjøre det meste her i livet. Noen ganger kan man gjøre ting som er helt gratis, som å gå seg en tur eller på andre måter ta seg en svømmetur et eller annet sted. Er du en person som ikke alltid liker å bruke penger på hva som helst, men heller liker å holde pengene for deg selv? Da kan det være greit å heller passe på at du ikke bruker penger på ting som du ikke burde bruke penger på. Når du vokser opp blir det ikke så mye lettere om du ikke er flink til å spare og flink til å ikke lytte til dine ønsker hele tiden.

Barn

Barn er en flott opplevelse. Når du får barn merker du at det er ting som er mer spennende enn å bare gå på jobb, men det er også noe som krever mer tid enn det du kanskje skulle ønske du brukte på ikke jobb relaterte ting eller på deg selv. Barn gjør at det ikke lengre er du som står i sentrum, men heller barnet.

Det koster også ganske mye penger å ha barn. Kostnaden vil variere litt fra person til person. Om du vil at barnet ditt skal ha det absolutt beste som finnes for deg så er det viktig at du planlegger dette. Det kan hende at det er en fin barnehage som du vil at ditt barn skal gå i. Er denne barnehagen privat kan det hende at du må betale ganske mye mer enn om du skulle sende barnet ditt til en kommunal barnehage. Hva slags leker og hva slags klær ditt barn skal ha spiller også inn på hvordan din økonomi blir som et resultat av det å ha barn.

Få litt ekstra

Ser du at alle disse kostandene ved å ha barn kanskje ikke vil være så lett å hamle opp med? Da kan det være greit å komme seg på et nivå som gjør at du kan ta vare på familien samtidig som du kan ta vare på deg selv. Du kan låne penger som en måte å få deg litt bedre økonomi på. Dette fordi det ofte er oppstartkostander ved barn som ikke fortsetter å gå år etter år. Det er vanlig at ditt barn trenger en krybbe og andre ting som du kun trenger i starten.

Det beste med det å være sammen med ditt barn er at du kan gjøre og sette i stand mye selv. Jobber du kan det være fint å ta en runde med pappaperm eller mammaperm. Da får du mer tid med ditt barn enn det du kanskje ville ha fått om du sto i full jobb. Hva slags jobb du står i har også mye å si for hvor mye du får sett ditt barn og hvor mye du tjener slik at du kan tilrettelegge for ditt barn på den måten du selv ønsker.