Rente


Når det kommer til levestandard og hva som trengs er det viktig å vite at du må fokusere på hva du får inn av penger hver måned og hva som går ut av penger hver måned. Hva får du inn er jo vanligvis ganske lett. Hva som går ut kan være vanskeligere å holde styr på. Her er det viktigste å tenke på om den utgiftsposten er viktig i det hele tatt og burde fjernes eller om du kan redusere denne utgiftsposten ytterligere. Hva som passer deg varierer jo litt fra person til person.

Når det kommer til forbrukslån er det ganske enkelt. Du må finne ut hva som er ditt låns effektive rente for deretter å hente inn tilbud fra andre banker slik at du kan redusere din kostand til det absolutte minimum. Hva som koster deg noe i dag behøver ikke å koste deg like mye i morgen. Det som hjelper her er hva som koster deg noe i dag og hvordan du kan redusere denne kostnaden i dag.